Telefon +48 690 822 622    E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ABC alarmu

W tym dziale postaram się  wyjaśnić Państwu w sposób jasny i przejrzysty, czym jest alarm, jakie są jego rodzaje i do czego może służyć system alarmowy. Zapraszam do lektury.

 

Alarm (łac. ad arma – do broniwł. allarmeniem. lärm) staropolskie larmolarmalarum – jest to rozkaz do natychmiastowego, pośpiesznego i zorganizowanego działania

 

  • alarm – sygnał wzywający do gotowości na wypadek zagrożenia. Najczęściej jest to sygnał dźwiękowy. W dawnych czasach było to bicie w bębny lub dzwony, stąd powiedzenie "bić na alarm" (na trwogę). Aktualnie używane są raczej syreny. Umówione modulacje dźwięku informują o rodzaju zagrożenia.

Źródło: Wikipedia

 

Biorąc pod uwagę powyższe, system alarmowy jako urządzenie, służy do  informowania właściciela o ewentualnym włamaniu, a nie jak większość osób myśli, do zabezpieczenia przed włamaniem.

 

System alarmowy

System alarmowy, to swojego rodzaju zespół urządzeń i elementów, które zespolone w całość, służą do informowania użytkownika o ewentualnym wystąpieniu włamania, pożaru, zalaniu, zadymieniu bądź też wystąpieniu innego rodzaju czynnika zewnętrznego.

Centrala alarmowa

Głównym elementem systemu alarmowego jest centrala alarmowa, jest swojego rodzaju mózgiem całej struktury alarmu. Od jej doboru zależeć będzie, jakie możliwości będziemy mogli uzyskać w naszym systemie alarmowym. Bez niej, system alarmowy nie będzie działać, a w związku z tym centrala musi być umieszczona w miejscu najbardziej chronionym i najmniej dostępnym dla osób niepowołanych, oraz w miejscu najbardziej odpornym na czynniki zewnętrzne.

Manipulator

Kolejnym ważnym elementem systemu alarmowego jest manipulator potocznie zwany też klawiaturą. Element ten służy do komunikacji użytkownika z centralą alarmową. W prostszych systemach alarmowych manipulator jest zastąpiony przez pilota zdalnego sterowania.

Czujniki

Elementy te pełnią rolę "dostawców informacji" bądź też "zmysłów" systemu alarmowego. Dokładniej, czujnik służy do przekształcenia pewnej wielkości nieelektrycznej na dogodny do pomiaru sygnał elektryczny. Zależnie od tego jaki czujnik zastosujemy, centrala alarmowa będzie wiedziała w jaki sposób poinformować użytkownika o danym zdarzeniu bądź też wykonać wcześniej zaprogramowaną czynność, tj.: ruch w pomieszczeniu, dym, zalanie wodą, zmiana temperatury, zmiana nasłonecznienia, itp. Czujniki możemy podzielić na aktywne (generacyjne) i pasywne (parametryczne). Zależnie od przeznaczenia możemy  wyróżnić następujące czujniki:

- ruchu - nazywane też z angielskiego PIR (Passive Infra Red - pasywna czujka podczerwieni), służą do wychwytywania zmian temperatury otoczenia, takowe zmiany temperatury emitują w mniejszym lub większym stopniu wszystkie poruszające się istoty żywe, w tym oczywiście też człowiek. Ujemną stroną tego typu czujnika jest to, że nie "widzi" tych zmian za wszelkiego rodzaju barierami typu szkło, drewno, metal, itp. 

- magnetyczne - zwane potocznie kontaktronami, służą do wychwytywania zmian pola magnetycznego. W systemach alarmowych składają się najczęściej z dwóch elementów kontaktronu i magnesu który, to właśnie pole magnetyczne zmienia. Zastosować można je np. jako czujniki otwarcia drzwi, okien, skrytek, sejfów, włazów, itp.

mikrofalowe - czujniki wykorzystujące efekt zaobserwowany przez Christiana Andreasa Dopplera, polega on na powstawaniu różnicy częstotliwości wysyłanej przez źródło fali i odebranej przez obserwatora. Krótko mówiąc, czujniki te wychwytują ruch obiektów w swoim polu widzenia. W przeciwieństwie do czujników PIR fale tych czujników, wychwytują ruch przez bariery typu ściana z drewna, plastiku, itp. Minusem ich jest to, że nie potrafią odróżnić ruchu istoty żywej od przedmiotu.

mikrofonowe - czujniki które reagują na dźwięki odpowiedniej częstotliwości. Najczęściej stosowane w systemach alarmowych jako czujniki zbicia szyby.

optyczne - ich zasada działania polega na wychwytywaniu zmian naświetlenia. Podobnie jak kontaktrony w systemach alarmowych, składają się z dwóch elementów, nadajnika wysyłającego strumień światła i odbiornika wychwytującego ten strumień i analizującego jego zmianę. Do tego typu czujników zaliczyć należy bariery podczerwieni służące do wychwytywania ruchu pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem oraz czujniki dymu które wychwytują zmianę naświetlenia pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem, którą to powoduje dym.

- temperaturowe - wykorzystują zjawisko zmiany rezystancji metali wraz ze wzrostem temperatury. Najczęściej stosowane w czujnikach dymu  jako dodatkowy parametr wykrywania pożaru.

Sygnalizatory


Elementy systemu alarmowego zwane sygnalizatorami służą do wstępnego informowania o zaistniałym zdarzeniu. Podzielić je możemy naoptyczne i akustyczne. Optyczne w odpowieni sposób wcześniej zaprogramowany informują użytkownika, np. światłem ciągłym lub pulsującym, o zaistniałym zdarzeniu. Analogicznie działają sygnalizatory dźwiękowe, które odpowiednimi dźwiękami informują o alarmie, pożarze, itp. Nowocześniejszymi sygnalizatorami są obecnie tzw.  generatory komunikatów głosowych, które informują użytkownika odpowiednim, wcześniej zaprogramowanym komunikatem o zaistniałym zdarzeniu.

Monitoring i powiadomienie


Ostatnim i jakże ważnym elementem systemu alarmowego jest monitoring i powiadomienie. Czym te elementy się różnią? Odpowiedź tkwi w samym nazewnictwie. 

- powiadomienie - system alarmowy, jak sama nazwa wskazuje, powiadamia nas o zaistniałym zdarzeniu typu alarm, pożar, napad.

- monitoring -  umożliwia monitorowanie systemu alarmowego, najczęściej przez stację monitorującą, podając dokładnie z jakiego obiektu i w jakim pomieszczeniu wystąpił alarm, pożar, napad. Ponadto dzięki monitoringowi, jest możliwe sprawdzanie połączenia zdalnego z systemem alarmowym, czy nie została np. uszkodzona linia telefoniczna, sieć TCP-IP, zakłócona sieć GSM.

c.d.


Telefon +48 690 822 622
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wizytówka w kodzie QR pobierz vCard