Telefon +48 690 822 622    E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rodzaje alarmów

Skoro już znają Państwo podstawowe elementy systemu alarmowego , zapewne domyślacie się, że alarm alarmowi nie jest równy. Tak też właśnie jest, rozróżniamy kilka rodzajów i grup systemów alarmowych.

Pierwszym i chyba najważniejszym sposobem rozróżniania systemów alarmowych jest ten opisany w aktualnie obowiązującej Normie Europejskiej PN-EN 50131, która po 2000r. została wprowadzona do Polski. Pierwszy arkusz tej normy tj. PN-EN 50131-1:2007 „Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Wymagania systemowe” podaje definicję czterech klas bezpieczeństwa, które uzależnione są od przewidywanej wiedzy przestępców. Klasa pierwsza oznacza najniższy poziom wiedzy włamywacza na temat systemów alarmowych. Klasa czwarta oznacza najwyższy poziom wiedzy włamywacza dotyczący systemów alarmowych oraz zabezpieczeń osób i mienia.

Bardziej popularny sposób podziału systemów alarmowych można przedstawić z wykorzystaniem normy PN-E-08390-14:1993, która klasyfikuje pod kątem chronionych dóbr. Systemy alarmowe według tej normy dzielimy na klasy ABS. Najniższe wymagania stawiane są systemom alarmowym klasy A, a najwyższe systemom alarmowym w klasie S.

  • alarm klasy A - chroni mienie małej wartości, które w łatwy sposób można wymienić lub zastąpić
  • alarm klasy B - chroni mienie średniej wartości, które również można wymienić lub zastąpić, oraz dokumentów lub przedmiotów o wartości zabytkowej lub muzealnej, występujące w powtarzalnych egzemplarzach lub które można bez większych problemów odtworzyć. Obejmuje także dokumenty zawierające tajemnicę służbową.
  • alarm klasy C - dotyczy z kolei mienia dużej wartości, dokumentów lub przedmiotów, posiadających zabytkową wartość, niepowtarzalne w kraju, dokumentów o dużej wartości, których uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież, jak również poznanie, może prowadzić do dużych szkód. Do tej klasy bezpieczeństwa zaliczyć należy również zdrowie i życie
  • alarm klasy S -  dotyczy systemów alarmowych chroniących mienie bardzo dużej wartości, przedmioty zabytkowe stanowiące dziedzictwo kultury światowej, dokumenty, których kradzież, jak również poznanie lub przejrzenie przez osoby niepowołane, może zagrażać porządkowi społecznemu, osłabieniu obronności albo egzystencji państwa oraz życie wielu ludzi.

Kolejnym sposobem podziału systemów alarmowych zależnie od miejsca zainstalowania alarmu, ważności chronionego obiektu jak też zasobności Naszego portfela, w bardziej przystępny sposób, systemy alarmowe możemy podzielić na  proste, złożone zintegorwane.

  • Alarm prosty

Alarm prosty będzie służył tylko i wyłącznie sygnalizacji włamania.

  • Alarm złożony

Alarm złożony połączy sygnalizację włamania, napadu i pożaru w jedną integralną całość, oraz poinformuje Nas w odpowiedni sposób, rozdzielając poszczególne zdarzenia. Alarm tego typu może również służyć do ochrony zdrowia i życia poprzez podłączenie np. osoby chorej, która wymaga stałego monitorowania funkcji życiowych, takim systemem bezpośrednio z tel. osoby opiekującej się. Możliwe jest również aby wyposażyć osobę chorą bądź też niedołężną w przycisk, który po jego uruchomieniu wezwie pod dany adres osobę opiekującą się, lub w najgorszym wypadku wezwie Pogotowie Ratunkowe.

  • Alarm zintegorwany

Oprócz wszystkich funkcjonalności alarmu złożonego, Będziemy mieli do dyspozycji możliwość sterowania innymi elementami Naszego obiektu, takimi jak sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją, nawadnianiem ogrodu, roletami, itp. W przypadku instalacji w fabrykach lub zakładach produkcyjnych, możliwe jest też sterowanie produkcją, informowanie o nieprawidłowościach linii produkcyjnych, itd.

Każde z powyższych systemów alarmowych możemy podzielić na: 

przewodowe - wszystkie elementy systemu połączone są ze sobą przewodami, w przypadku wykończonego już obiektu, zainstaowanie tego typu systemu może okazać się dość utrudnione, bądź też mało estetyczne.

bezprzewodowe - charakteryzuje się tym, że wszystkie elementy oddalone od siebie poł ączone są ze sobą drogą radiową, o niższej klasie bezpieczeństwa system alarmowy działa w sposób jednokierunkowy, czujniki informują centralę o swoim stanie co jakiś czas. W wyższej klasie system alarmowy działa w sposób dwukierunkowy, tzn. alarm komunikuje się z czujnikami, manipulatorami i sygnalizatorami odpytując je o stan działania i automatycznie oczekuje odpowiedzi, jeżeli nie uzyska jej, wzbudza alarm. System tego typu jest mniej rozpowszechniony, choć równie skuteczny jak system przewodowy. W tym przypadku minusem jest koszt zakupu poszczególnych elementów systemu jak też to, że elementy połączone w sposób bezprzewodowy wymagają bateryjnego źródła zasilania, a co za tym idzie, większych kosztów późniejszego utrzymania, związanych z wymianą baterii.

 c.d.


Telefon +48 690 822 622
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wizytówka w kodzie QR pobierz vCard